Czym różnią się jedne z najbardziej znanych standardów związanych z zarządzaniem projektami? Zobacz 11 różnic dotyczących głównych założeń, podejścia do celów projektu, roli kierownika projektu i sposobów wdrażania metodyk w organizacjach.

Co jest czym

  PMBOK PRINCE 2
1 Zbiór dobrych praktyk – elementy, które są ważne w projekcie Metodyka – opis procesów od początku do końca projektu oraz opis produktów prac (dokumentów)
2 Kierowana do kierownika projektu Kierowana do zarządzających, m.in. do kierownika projektu
3 Standard PMBOK posiada około 2,5 więcej treści niż PRINCE2, mierzonej w dniach szkoleniowych potrzebnych do przygotowania do egzaminu, jest także spora przewaga w objętości materiałów

 
2. PMBOK nie wtrąca się w działania zarządcze powyżej kompetencji kierownika projektu – sponsora czy kierownictwa organizacji. Koncentruje się tylko na kierowniku projektu i jego działaniach. PRINCE2 angażuje także przedstawicieli interesów kierownictwa organizacji, użytkowników jak i dostawców – opisuje zarówno zarządzanie strategiczne jak i operacyjne (kierownik projektu).
Przedstawia to poniższy poglądowy rysunek, na którym dodany jest też Scrum. Ta ostatnia, dla kontrastu, jest metodyką wytwórczą – opisuje prace zespołu, nie mówi nic o poziomie zarządzania, co oznacza, że nic nie stoi na przeszkodzie, by projekt realizować wg PRINCE2 w kwestiach zarządzania i Scrumem w kwestiach wytwarzania.
vs1
vs2

Cele projektu

  PMBOK PRINCE 2
4 Sukces = dostarczony produkt Sukces = osiągnięcie zamierzonych korzyści
5 Wymagania mogą być znane po wejściu w projekt Wymagania muszą być znane przed wejściem w projekt

 
4. To, że dostarczony zostanie produkt zgodny z wymaganiami jest sukcesem w PMBOK. PRINCE2 oczekuje więcej – produkt musi się przyczynić do osiągnięcia zamierzonych korzyści, inaczej jest bezużyteczny.
5. Rozpoczęcie projektu może stanowić w PMBOK początek pozyskiwania wymagań. W PRINCE2 przed uruchomieniem projektu musimy być przekonani, że projekt ma sens, a jego podjęcie jest opłacalne (określone uzasadnienie biznesowe).
 

Kierownik projektu

  PMBOK PRINCE 2
6 Kierownik – samodzielny i decyzyjny Kierownik – mniej samodzielny i decyzyjny; w decyzje włączeni biznes, użytkownik, dostawca
7 Kierownik – może być kierownikiem zespołu wytwórczego Kierownik – raczej nie jest kierownikiem zespołu wytwórczego

 
6. W PRINCE2 kierownik projektu jest rolą bliższą biznesowi niż zespołowi wytwórczemu – ma przede wszystkim zarządzać projektem jako całością, dostarczaniem produktów zajmują się kierownicy zespołów. Co ciekawe, w kontraście do postrzegania kierownika projektu przez firmy IT, PRINCE2 ukazuje go raczej jako pracownika organizacji zamawiającej rozwiązanie, nie dostawcy.
PM

Wdrożenie

  PMBOK PRINCE 2
8 Nie da się wprost wprowadzić w życie (to tylko zbiór wytycznych) Można wprost stosować (pełny opis)
9 Może być wdrażany stopniowo do organizacji Wdrażany w całości do organizacji (projekt jest realizowany zgodnie z PRINCE2 lub nie; nie oznacza to, że trzeba  go wdrożyć w całym jego bogactwie – należy go przyciąć do potrzeb)
10 Najważniejsze elementy to WBS i karta projektu Najważniejsze elementy to 7 pryncypiów (bez nich nie ma PRINCE2). Ważny też opis produktu.

 
8. PMBOK jest jak klocki lego – możesz wziąć te elementy, które chcesz i stworzyć z nich taką metodykę projektową, jaką zechcesz. PRINCE2 jest jak drzewo – musisz je przyciąć do potrzeb (mniej lub więcej owoców, liści, gałązek), ale podstawowy pień, nadający strukturę, zostaje zachowany.
klockiDrzewo
9. Czy projekt jest prowadzony zgodnie z PRINCE2 dokładną odpowiedź dadzą pryncypia (ciągła zasadność biznesowa, korzystanie z doświadczeń, zdefiniowane role i obowiązki, zarządzanie etapowe, zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji, koncentracja na produktach, dostosowanie do warunków projektu) i listy kontrolne zgodności z PRINCE2.
Źródła:

  1. szkolenie PMBoK – Witold Janicki, Altkom Akademia
  2. OGC, PRINCE2 – skuteczne zarządzanie projektami

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *