Słownik pojęć

Zdarzało Ci się robić słownik pojęć biznesowych? Nie brzmi sexi? Zależy jak na to spojrzeć 🙂 Jeśli musisz to zrobić dla świętego spokoju, uzupełnić zionący pustką punkt w szablonie dokumentu, pewnie i masz rację. Jednak mając już wiele wtop na koncie i problemów, których wystąpienie sprowadza się do niewłaściwego zrozumienia, niejasnych definicji, Ty lub ktoś inny zauważa […]

Read more
Czy to rozwiązuje problem?

Tempo, w jakim pracujemy, nie sprzyja długim, dogłębnym rozważaniom na temat sensu. A sens właśnie jest zasadniczym elementem pracy analityka i kryterium oceny jej skuteczności. Zakończenie zadania jak najszybciej jest niekiedy tak kuszące, że możemy zrobić to pochopnie. Możemy nie zauważyć, że nie dotarliśmy jeszcze do przyczyny źródłowej i nie odpowiedzieliśmy na nią. Czyli nie […]

Read more
BPMN Poster

BPMN – najbardziej popularna notacja do modelowania procesów. Znana w IT i po stronie biznesu. Jak się jej nauczyć? Można czytać przyjemne w odbiorze książki (np. Zrozumieć BPMN), można bardzo szczegółową, techniczną, kompletną specyfikację organizacji standaryzującej OMG – czyli sięgać do źródła (http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/). Dla lepszego zrozumienia praktycznego zastosowania twórcy przygotowali też BPMN by Example. Jakąkolwiek […]

Read more
Kategorie wymagań

Wymagań mamy kilka rodzajów. Różnią się one poziomem szczegółowości, źródłem pochodzenia i etapem zaawansowania projektu/analizy, na jakim jesteśmy w stanie je określać.   Wymaganie biznesowe Dlaczego zmiana została zainicjowana. Padają od inicjatorów zmiany. Wymaganie interesariusza Potrzeba interesariusza, która musi być spełniona, by spełnić wymaganie biznesowe. Wymaganie rozwiązania Możliwości i cechy rozwiązania, które spełnia wymagania interesariuszy. […]

Read more
2 pomysły na zapobieganie niskiej jakości

Czasem bywa tak, że okazuje się, że wynik analizy odbiega od ideału. Pośpiech, natłok spraw, rozproszenie różnymi tematami, zmęczenie, bagatelizowanie wagi zadania. Pojawiają się niespójności, brak zgodności z założeniami, przeoczenia. Cóż, można się pocieszyć faktem, że kod bez wad również w przyrodzie nie występuje, a testy nie wykrywają 100% błędów. Inni już dawno to zrozumieli w […]

Read more
Praca, spełnianie wymagań i analiza w firmie z produktem

Moje dotychczasowe doświadczenia brały się z firm skoncentrowanych na realizacji projektów na zamówienie. Pracę w firmach utrzymujących i rozwijających produkty wyobrażałam sobie jako mniej interesującą dla analityka, bo mniej wymagającą. Skoro mamy już jakiś produkt, pewnie dodajemy niewielkie zmiany i nie można wykazać się inwencją taką jak podczas projektów startujących od zera. Zweryfikowałam swoje zdanie. […]

Read more
Forum Inżynierii Wymagań

W imieniu Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań (www.siw.org.pl) zapraszamy na Forum Inżynierii Wymagań i Analizy Biznesowej RE-Challenge, który odbędzie się w Warszawie w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatycznej, 15 maja 2015 roku. Inżynieria wymagań i analiza biznesowa są dosłownie najważniejszymi czynnikami sukcesu dla projektów IT, o czym świadczą dobitnie – między innymi – dane, opublikowane w 2014 roku w „Chaos Report” […]

Read more
BA Core Concept Model

BABOK Guide 3 wprowadził podstawowe pojęcia związane z analizą biznesową i ubrał je w Business Analysis Core Concept Model. Stanowią one podstawę do zrozumienia pozostałych części. Zmiana Transformacja w odpowiedzi na potrzebę. Potrzeba Problem lub okazja do zaadresowania. Rozwiązanie Konkretny sposób spełnienia jednej lub wielu potrzeb w kontekście. Interesariusz Jednostka lub grupa powiązana ze zmianą, potrzebą […]

Read more
Co ma analityk do kierownika projektu?

Zarządzanie projektami – niby temat gdzieś obok analizy biznesowej. Ale czy na pewno? Analitycy ściśle współpracują z kierownikami projektów. Wiele aspektów ich pracy jest wspólnych: – analiza interesariuszy – odnajdywanie osób, na które będzie miał wpływ projekt, określanie z kim rozmawiać, kogo nie pominąć, – komunikacja – dostarczanie potrzebnej informacji wszystkim zaangażowanym, – zakres – ustalanie […]

Read more
Czy na pewno wiesz czym jest jakość?

Czy wiesz czym jest jakość i jak powinniśmy ją określać? Wg książki „Doktryna jakości”, najczęstszym błędem popełnianym przez firmę jest takie definiowanie jakości, jakie jest wygodne dla firmy, ale nie odpowiada oczekiwaniom klienta. Wadą produktu jest natomiast każda taka negatywna cecha produktu – negatywna z punktu widzenia klienta – której klient ma się prawo nie […]

Read more