BABOK Guide 3 wprowadził podstawowe pojęcia związane z analizą biznesową i ubrał je w Business Analysis Core Concept Model. Stanowią one podstawę do zrozumienia pozostałych części.

Zmiana Transformacja w odpowiedzi na potrzebę.
Potrzeba Problem lub okazja do zaadresowania.
Rozwiązanie Konkretny sposób spełnienia jednej lub wielu potrzeb w kontekście.
Interesariusz Jednostka lub grupa powiązana ze zmianą, potrzebą lub rozwiązaniem.
Wartość Wartość, znaczenie lub przydatność czegoś dla interesariuszy w kontekście.
Kontekst Okoliczności wpływające na zmianę lub na które wpływa zmiana i dostarczają jej zrozumienia.

 

Pojęcia te są ze sobą ściśle powiązane we wszelkich inicjatywach. Zmiana w chociażby jednym elemencie pociąga za sobą zmiany w innych. Dlatego też musimy pamiętać o ich weryfikowaniu, a w przypadku wystąpienia modyfikacji w projekcie – o ponownej odpowiedzi na pytania, jakie są teraz: zmiana, potrzeba, rozwiązanie, interesariusze, wartość i kontekst.

CCM

2 KOMENTARZE

  1. BACCM is a notable addition to BABOK V3. It might have several potential uses. But one of the basic purpose of this model is to define scope of business analysis. It answers the question: what business analysis is all about? And actually you can logically, step-by-step, rebuild the whole model just by trying to answer what business analysis is all about. Here’s the link to an article to attempt to understand the BACCM by trying to answer that question: https://www.linkedin.com/pulse/attempt-explain-business-analysis-core-concept-model-rahul-ajani/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ