Jedną z podstawowych umiejętności analityka jest odkrywanie potrzeb. Musimy umieć sprawnie zastępować to, co usłyszymy – czego człowiek chce, tym, czego rzeczywiście potrzebuje.

Wielu zna piramidę Maslowa. Mamy potrzeby niższego i wyższego rzędu. Kolejno zaspokajamy potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności, uznania i samorealizacji.

Inne ujęcie potrzeb prezentuje Marshall Rosenberg w swojej metodzie Porozumienie Bez Przemocy (Nonviolent Communication) zwanej też językiem żyrafy (stąd zdjęcie). Jest ich długa lista (przedstawiam poniżej). To, co ważne – możemy nauczyć się rozpoznawać potrzeby, przede wszystkim przez praktykę – ćwiczenie tego. I druga najważniejsza rzecz: każdą potrzebę można zaspokoić na nieograniczoną liczbę sposobów. Co to oznacza dla analityka? Kiedy klient proponuje rozwiązanie A, Twoim zadaniem jest odkrycie stojącej za tym potrzeby, roztoczenia wachlarza mnóstwa innych możliwości i zarekomendowanie najlepszych.

Dobre ćwiczenie także z zakresu rozwoju osobistego: Zastanów się, jaką potrzebę odczuwasz w tej chwili? Jakie potrzeby mają współpracujący z Tobą ludzie?

Potrzeby fizyczne:

 • Niezależności
 • Spontaniczności
 • Przestrzeni
 • Wolności
 • Wybierania własnej drogi prowadzącej do ich realizacji
 • Wybierania własnych planów, celów i marzeń, wartości
 • Potrzeba autonomii
 • Bezpieczeństwa fizycznego
 • Wyrażenia swojej seksualności
 • Snu
 • Odpoczynku
 • Ruchu
 • Schronienia
 • Wody
 • Pożywienia
 • Powietrza

Kontaktu z samym sobą:

 • Autentyczności
 • Wyzwań
 • Uczenia się
 • Świadomości
 • Kreatywności
 • Integralności
 • Samorozwoju / wzrostu
 • Autoekspresji / wyrażania własnego „ja”
 • Poczucia własnej wartości
 • Samoakceptacji
 • Szacunku dla siebie
 • Osiągnięć
 • Prywatności
 • Sensu
 • Poczucia sprawczości i wpływu na swoje życie
 • Spójności
 • Zaufania
 • Świętowania zaspokojonych potrzeb, spełnionych marzeń, planów i opłakiwania niezaspokojonych

Potrzeba związku z innymi ludźmi:

    • Przyczyniania się do wzbogacania życia
    • Informacji zwrotnej, czy nasze działania przyczyniły się do wzbogacania życia
    • Przynależności
    • Wsparcia
    • Wspólnoty
    • Kontaktu z innymi
    • Towarzystwa
    • Bliskości
    • Dzielenia się: smutkami i radościami; talentami i zdolnościami
    • Więzi
    • Uwagi, bycia wziętym pod uwagę
    • Bezpieczeństwa emocjonalnego
    • Szczerości
    • Empatii
    • Współzależności
    • Szacunku
    • Równych szans
    • Bycia widzianym
    • Zrozumienia i bycia zrozumianym
    • Zaufania
    • Ciepła
    • Miłości
    • Intymności
    • Współpracy
    • Wzajemności

Potrzeba Radości życia:

     • Zabawy
     • Humoru
     • Radości
     • Łatwości
     • Przygody
     • Różnorodności / urozmaicenia
     • Inspiracji
     • Prostoty
     • Dobrostanu fizycznego/emocjonalnego
     • Komfortu / wygody
     • Nadziei

Potrzeba związku ze światem:

    • Piękna
    • Kontaktu z przyrodą
    • Harmonii
    • Porządku
    • Spójności
    • Pokoju
Hania Tomaszewska
8 lat temu odkryłam, że analiza biznesowa to genialna rzecz. Od tamtej chwili zbieram doświadczenia w różnych firmach, branżach i projektach. Pracuję na etacie, prowadzę bloga, tworzę kursy, prowadzę szkolenia i konsultacje. Pomagam analitykom doskonalić warsztat pracy i rozwijać się, managerom układać procesy i rozwijać pracowników oraz przedsiębiorcom, aby rozwiązania IT wspierały ich działalność.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ