Jedną z podstawowych umiejętności analityka jest odkrywanie potrzeb. Musimy umieć sprawnie zastępować to, co usłyszymy - czego człowiek chce, tym, czego rzeczywiście potrzebuje. Wielu zna piramidę Maslowa. Mamy potrzeby niższego i wyższego rzędu. Kolejno zaspokajamy potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności, uznania...