Workflow Business Meeting

WORKFLOW BUSINESS MEETING to cykl zamkniętych spotkań dla analityków procesu, analityków biznesowych.  Udział w spotkaniach jest bezpłatny, jednakże w spotkaniach uczestniczą osoby spełniające określone kryteria związane z zainteresowaniami oscylującymi wokół zagadnień związanych z workflow. Celem spotkań jest możliwość wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy. Najbliższe spotkanie odbędzie się 24 października w godzinach od 9.00 do 10.00 w […]

Read more