Konferencja Inżynierii Wymagań – Warszawa 18 marca 2014 r.

Konferencja przedstawi, jak najskuteczniej i najsprawniej zarządzać projektami, stosując interdyscyplinarne metody inżynierii wymagań (zwanej też często analizą biznesową). Badania firmy analitycznej Gartner wskazują, że głównymi przyczynami niepowodzeń i opóźnień przedsięwzięć IT są błędy popełniane przy określaniu wymagań i radzeniu sobie ze zmianami wymagań. Podczas konferencji pokażemy potencjał możliwych usprawnień, wynikający ze stosowania najlepszych praktyk inżynierii […]

Read more