Co ma analityk do kierownika projektu?

Zarządzanie projektami – niby temat gdzieś obok analizy biznesowej. Ale czy na pewno? Analitycy ściśle współpracują z kierownikami projektów. Wiele aspektów ich pracy jest wspólnych: – analiza interesariuszy – odnajdywanie osób, na które będzie miał wpływ projekt, określanie z kim rozmawiać, kogo nie pominąć, – komunikacja – dostarczanie potrzebnej informacji wszystkim zaangażowanym, – zakres – ustalanie […]

Read more