Problemy rozwijających się firm w kontekście poprawy procesów

Zrozumienie specyfiki małych firm i ich problemów w procesie wytwarzania oprogramowania wymaga zrozumienia ich rodowodu. Bardzo często organizacje takie ewoluowały od inicjatywy, która zjednoczyła ledwie kilka osób. Niewielkie zespoły stopniowo powiększały się, podejmowały coraz bardziej złożone zadania i większe projekty. Co tak szczególnego zagraża małym firmom? Często może być to fakt, że nie zauważają momentu, […]

Read more
Metody doskonalenia procesów

Potrzeba podnoszenia jakości i efektywności była bodźcem do powstawania na przestrzeni wieków i kultur filozofii oraz praktyk ciągłego doskonalenia (ang. Continuous Improvement – CI czy Continuous Improvement Process – CIP [1]) produktów, usług i procesów. Wysiłki podejmowane w tym celu mogą przybierać formę stopniowych zmian dzięki codziennym działaniom lub wielkich przełomów.

Read more
ArchiMate – biznes, aplikacje, technologie w jednym

Biznes, aplikacje, technologie – trzy fascynujące światy, które są częściami większości współczesnych organizacji, w szczególności w branży informatycznej. Można w każdej z tych dziedzin znaleźć pasjonatów i ekspertów. Rzadziej spotyka się ludzi, którzy swoim zainteresowaniem obejmują wszystkie trzy obszary. Niektórzy zdają sobie jednak sprawę z roli współdziałania tych elementów, a ściślej mówiąc – znaczenia wsparcia, […]

Read more