copy-of-raport-zarobkow-analitykow-2016

W zeszłym roku w badaniu 2015 wzięło udział 207 osób. W tym roku dostępne będą nowe informacje:

  • porównanie z rokiem 2015
  • forma współpracy (umowa o pracę czy własna działalność?)
  • wiek (czy przebranżowieni doganiają analityków „od zawsze”?)
  • słabe i silne strony (np. kontrolowanie emocji, kreatywność, przyjmowanie krytyki)
  • zaangażowanie i motywacja (jak tworzyć idealne warunki do pracy – apel do pracodawców)

Biorąc udział w badaniu otrzymasz:

  • raport z zestawieniem zarobków na tle miast, lat doświadczenia, branż, rodzajów firm, wyszktałcenia, certyfikatów, szkoleń i wielu innych czynników
  • porównanie z rokiem 2015 – trendy
  • spersonalizowane porady dla Ciebie – jak możesz zwiększyć swoje zarobki

Weź udział w badaniu!